Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh

Tên Công Ty: Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Thương Mại Tuấn Quỳnh

Mã số thuế:    0500448544          

Mã số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0103034079

Giám đốc:Trần Trọng Tiến

Ngày hoạt động: 05-05-2004

Ngày được cấp giấy phép kinh doanh: 05-05-2004

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại: 0466538734

Tình trạng hoạt động: đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT).

Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Loại hình doanh nghiệp:Công ty Cổ Phần

Not Found

Not Found

The requested object does not exist on this server. The link you followed is either outdated, inaccurate, or the server has been instructed not to let you have it.